Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

tel./ fax +48 46 857 44 27
e-mail: splutkowka@mszczonow.pl

adres elektroniczny skrzynki podawczej ePUAP: /SPLutkowka/SkrytkaESP

   

 

Aktualności - rok szkolny 2023/2024

Informacja na temat dyżurów wakacyjnych

Informujemy, że w okresie wakacji na terenie gminy Mszczonów publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i punkty przedszkolne przy szkołach podstawowych, pracują wg załączonego poniżej harmonogramu.
Rodzice, którzy muszą skorzystać z opieki przedszkolnej w okresie wakacji, mogą zapisywać dziecko do dowolnej pełniącej dyżur placówki przedszkolnej w gminie, która dysponuje jeszcze wolnymi miejscami na czas dyżuru wakacyjnego. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy dyżurujących placówek.

Informacja dotycząca dyżurów wakacyjnych w publicznych i niepublicznych przedszkolach zlokalizowanych na terenie Gminy Mszczonów

Przedszkole/punkt przedszkolny/oddział przedszkolny

Termin dyżuru wakacyjnego

Godziny pracy

od

do

od

do

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie

Mszczonów, ul. Tarczyńska 28

tel.: 46 857 16 68

01.07.2024 r.

 

 

14.08.2024 r.

 

 

7.00

 

 

17.00

 

 

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Piekarach

Piekary, ul. Piekarska 47

tel.: 46 857 49 27

01-08-2024 r.

23-08-2024 r.

7.30

15.30

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Piekarach

Piekary, ul. Piekarska 47

tel.: 46 857 49 27

 

26-06-2024 r.

 

02-08-2024 r.

7.30

12.30

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bobrowcach

Bobrowce, ul.  Mszczonowska 5

tel.: 46 857 44 91

24.06.2024 r.

12.07.2024 r.

8.00

13.00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówce

Lutkówka, ul. Szkolna 1

tel.: 46 857 44 27

 

29.07.2024 r.

 

26.08.2024 r.

 

7.30

 

13.30

 

 

 

 

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. mjr. J. Wiśniewskiego w Lutkówce

Lutkówka, ul. Szkolna 1

tel.: 46 857 44 27

26.06.2024 r.

26.07.2024 r.

7.30

13.30

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej we Wręczy

Wręcza, ul. Szkolna 50

tel.: 46 857 53 50

24.06.2024 r.

26.08.2024 r.

26.07.2024 r.

30.08.2024 r.

8.00

8.00

15.30

15.30

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej we Wręczy

Wręcza, ul. Szkolna 50

tel.: 46 857 53 50

29.07.2024 r.

30.08.2024r.

8.00

13.00

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie

Osuchów, ul. Szkolna 1

tel.: 46 857 44 71

24.06.2024 r.

 

26.08.2024 r.

05.07.2024 r.

 

30.08.2024 r.

8:00

 

8.00

13:00

 

13.00

 

Przedszkole

Termin dyżuru wakacyjnego

Godziny pracy

od

do

od

do

Smerfolandia ul. Warszawska 39

tel.: 46 819 00 50

01.07.2024 r.
12.08.2024 r.

26.07.2024 r.

30.08.2024 r.

6.30

6.30

18.00

18.00

Przedszkole Publiczne Bajkowa Kraina, Tarczyńska 69

tel.: 533 672 407

01.07.2024 r.

16.08.2024 r.

15.07.2024 r.

30.08.2024 r.

7.00

7.00

17.00

17.00

Przygotowanie tradycyjnej palmy wielkanocnej w Szkole Podstawowej im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce

W środę 29 marca w naszej szkole zebrały się mamy z Rady Rodziców, aby przygotować tradycyjną już palmę wielkanocną. Nie byłoby to możliwe bez pomocy pozostałych rodziców i uczniów naszej szkoły, którzy wcześniej wykonali piękne kwiaty oraz podarowali zielone gałązki bukszpanu. Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie.