Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1,

96-323 Osuchów

tel./ fax 46 857 44 27

psp_lutkowka@poczta.onet.pl

 

Nawigacja

Komunikaty

Lista osób przyjętych do Punktu Przedszkolnego MUMINKOWO Szkoły Podstawowej im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce w roku szkolnym 2020/2021

 

 1. Agata Sadkowska
 2. Oliwia Osińska
 3. Patrycja Krześniak
 4. Zofia Sadowska
 5. Szymon Syndybał
 6.  Milena Słojewska
 7.  Aleksander Lenartowicz
 8.  Oliwier Trojanowski
 9. Rafał Boczkowski
 10.  Hanna Penczonek
 11.  Krystian Łuszczyk
 12. Ksawery Podolski
 13. Jakub Iwański
 14.  Szymon Pawlak
 15. Iga Ernest
 16. Aleksander Pawlak
 17. Oliwier Borowski
 18. Dawid Krajewski
 19. Filip Kadzioła
 20. Tymon Kądzioła
 21. Nikola Osińska
 22. Marcel Bąkiewicz
 23. Jan Ostrowski
 24. Paweł Korbiń
 25. Maksymilian Tadzik

..................................................................................................................

Lista osób przyjętych do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce w roku szkolnym 2020/2021

 1. Stanislaw Borowski
 2. Jan Kowalczyk
 3. Kacper Giers
 4. Gabriela Giers
 5. Fabian Ciślak
 6. Oliwia Salikowska
 7. Iga Anna Czarnecka
 8. Oliwia Wald
 9. Karina Borowska

....................................................................................................................................................................................

Lista osób przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce w roku szkolnym 2020/2021

 1. Judyta Krześniak
 2. Patrycja Boczkowska
 3. Alicja Konarska
 4. Franciszek Centkowski
 5. Łukasz Pawlak
 6. Kuba Ossoliński
 7. Cezary Kosowski
 8. Nikodem Arak
 9. Kacper Bucior
 10. Nikodem Janowski
 11. Ignacy Penczonek
 12. Kacper Syndybał

.............................................................................................................................................................................

Rekrutacja - składanie dokumentów

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ORGANIZACYJNYCH

Szanowni Państwo,

Decyzją  Ministra Edukacji Narodowej  podjętą na podstawie tzw. specustawy - Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie szkół i przedszkoli  zostaje czasowo ograniczone.

Dla naszej szkoły oznacza to zmiany organizacyjne:

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego "Muminkowo", Oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych trwa do 27 marca 2020 r.,  z tym, że prosimy :

 1. przesyłać dokumenty skanem na  adres e-mail psp_lutkowka@poczta.onet.pl  lub
 2. listem na adres Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce, ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

STULECIE SZKOŁY

Szanowni Państwo,

W imieniu własnym, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i całej społeczności szkolnej pragnę wyrazić serdeczne podziękowania za udział w uroczystości jubileuszu 100-lecia naszej szkoły.

24 listopada 2019  był dla nas wyjątkową okazją do wspomnień, podsumowania minionego czasu, osiągnięć, sukcesów oraz do miłych spotkań, podziękowań za zaangażowanie, wytrwałość i pracę włożoną w rozwój naszej szkoły.

Dziękujemy za życzenia, prezenty i gratulacje.

Żywię nadzieję, iż atmosfera tego spotkania przetrwa w miłych wspomnieniach.

Grzegorz Olczak

STULECIE SZKOŁY

MAMY ZASZCZYT ZAPROSIĆ ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ NASZEJ SZKOŁY NA UROSZYSTOŚĆ STULECIA SZKOŁY.  

UROCZTSTOŚĆ ZAPLANOWANA JEST NA 24 LISTOPADA 2019R. POCZĄTEK GODZ. 12:00.

PROSIMY O POTWIERDZENIE UDZIAŁU NA ADRES: stulecieszkolylutkowka@wp.pl lub w sekretariacie szkoły (tel. 46 857 44 27).

GORĄCO ZAPRASZAMY

 


 

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego

8.00 - Msza św.,

9.00 - Uroczystość na sali gimnastycznej i spotkanie z wychowawcami w salach lekcyjnych,

10.30 - Zakończenie i odjazd.


 

Rozkład jazdy autobusu i busów

I. AUTOBUS PKS – opiekun Pani Melon

RANO

 1. 6.50 Mszczonów rynek, 7.00  - Badowo Mściska Pekabex (L-2), 7.02 - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 14 (L-12), 7.04   - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 40(L-1), 7.06   - Marianka ul. Lipowa/Graniczna (L-10), 7.08  - Marianka ul. Lipowa 11 (L-3), 7.09  - Zbiroża (L-0),  7.10 - Lutkówka szkoła, Chudolipie,  7.20 - Petrykozy (L-20), Lasek (L-0), 7.30 - Lutkówka szkoła,  7.35 - Osuchów straż  (O- 9, B-3),  7.40 - Osuchów szkoła (B-3),  7.42 - Osuchów II (B- 0), 7.43 - Suszeniec (B- 0), 7.44 - Bobrowce ul. Mszczonowska/Wiśniowa (B- 4), 7.45 - Bobrowce szkoła, 7.46 - Bobrowce II (O- ,B-  ),  7.50 - Małachowszczyzna ul. Mszczonowska/Wiśniowa (B-6 , O-11),  7.55    - Małachowszczyzna ul. Strażacka (O-  , B-   ), 8.00 – Bobrowce OSP (O- 4 , B- ),  8.01 - Bobrowce szkoła (O-1),

 

ODWOZY

poniedziałek, wtorek, piątek

 1. 12.45 Lutkówka szkoła  - Nosy Poniatki ul. Główna 20 - Nosy Poniatki ul. Główna 51 - Bronisławka - Lutkówka ul. Długa/Piaskowa - Petrykozy  - Lasek Lutkówka szkoła - Chudolipie  - Zimna Woda - Zbiroża - Marianka ul. Lipowa 11 - Marianka ul. Lipowa/Graniczna - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 40 - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 14 - Badowo Mściska Pekabex  - Badowo Dańki  - Osuchów.

 

 1. 14.30 Lutkówka szkoła  -  Nosy Poniatki ul. Główna 20 - Nosy Poniatki ul. Główna 51 - Bronisławka - Lutkówka ul. Długa/Piaskowa - Petrykozy  - Lasek Lutkówka szkoła - Chudolipie  - Zimna Woda - Zbiroża - Marianka ul. Lipowa 11 - Marianka ul. Lipowa/Graniczna - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 40 - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 14 - Badowo Mściska Pekabex –  Osuchów.

 

środa, czwartek

 1. 13.40 Lutkówka szkoła  - Nosy Poniatki ul. Główna 20 - Nosy Poniatki ul. Główna 51 - Bronisławka - Lutkówka ul. Długa/Piaskowa - Petrykozy  - Lasek Lutkówka szkoła - Chudolipie  - Zimna Woda - Zbiroża - Marianka ul. Lipowa 11 - Marianka ul. Lipowa/Graniczna - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 40 - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 14 - Badowo Mściska Pekabex  - Badowo Dańki  - Osuchów.

 

 1. 14.30 Lutkówka szkoła  -  Nosy Poniatki ul. Główna 20 - Nosy Poniatki ul. Główna 51 - Bronisławka - Lutkówka ul. Długa/Piaskowa - Petrykozy  - Lasek Lutkówka szkoła - Chudolipie  - Zimna Woda - Zbiroża - Marianka ul. Lipowa 11 - Marianka ul. Lipowa/Graniczna - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 40 - Bronisławów Mszczonowski ul. Główna 14 - Badowo Mściska Pekabex - Osuchów.

II. BUS Pan Nowak  – opiekun Pani Janczewska

RANO

 1. 7. 00 – Dwórzno (L-6),   7.06 – Lutkówka szkoła, 7.10  -  Lutkówka ul. Długa 15 (L-2),   7. 12- Bronisławka I  ul. Główna/Leśna  ( L - 1),   7. 14 -Bronisławka II  ul. Leśna  10 ( L - 4),  7. 16 – Nosy Poniatki I ul. Główna 51  ( L- 2), 7.  18 – Nosy Poniatki II ul. Główna 15 (L - 6), 7. 22 - Lutkówka szkoła.  

ODWOZY

 1. 14.30  - Lutkówka szkoła, 14.36 – Dwórzno (L-6), 14.42  - Lutkówka szkoła, 14.44 - Lutkówka Kolonia ul. Główna/Krótka,  15.00 - Osuchów szkoła.

III. BUS Pan Piętka – opiekun Pani Łuczak

RANO

 1. 7.00 - Lutkówka Kolonia ul. Główna/Krótka (L -11), 7.05 – Lutkówka szkoła.

Odnośniki

Kontakt

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1,

96-323 Osuchów

tel./ fax 46 857 44 27

psp_lutkowka@poczta.onet.pl

[obiekt mapy] Lutkówka

Stopka