Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

tel./ fax +48 46 857 44 27
e-mail: splutkowka@mszczonow.pl

adres elektroniczny skrzynki podawczej ePUAP: /SPLutkowka/SkrytkaESP

   

 

KADRA PEDAGOGICZNA

Kadra Pedagogiczna

Przydziały nauczycieli
Nauczyciel Przedmiot nauczany Oddział
Grzegorz Olczak (GO) Matematyka 7A, 8A
Marta Salamon (SA) Wychowanie do życia w rodzinie 4A, 5A, 6A, 7A, 8A
Marta Salamon (SA) Biologia 5A, 6A, 7A, 8A
Marta Salamon (SA) Współorganizacja procesu kształcenia 0A, 6A, 8A
Magdalena Wojtczak Współorganizacja procesu kształcenia 1A, A, 8A
Jadwiga Goczyńska (JG) Obowiązki wychowawcy w świetlicy św
Jadwiga Goczyńska (JG) Edukacja wczesnoszkolna 2A
Jadwiga Goczyńska (JG) Wychowanie fizyczne 2A
Jadwiga Goczyńska (JG) Edukacja muzyczna 2A
Jadwiga Goczyńska (JG) Edukacja plastyczna 2A
Małgorzata Gołuch (MG) Edukacja dla bezpieczeństwa 8A
Małgorzata Gołuch (MG) Wiedza o społeczeństwie 8A
Małgorzata Gołuch (MG) Wychowanie fizyczne 6A, 8A
Małgorzata Gołuch (MG) Historia 4A, 5A, 6A, 7A, 8A
Małgorzata Gołuch (MG) Godzina z wychowawcą 6A
Agnieszka Kwiatkowska (AK) Obowiązki logopedy  
Agnieszka Kwiatkowska (AK) Godzina z wychowawcą 7A
Agnieszka Kwiatkowska (AK) Obowiązki pedagoga  
Agnieszka Kwiatkowska (AK) Obowiązki bibliotekarza  
Agnieszka Kwiatkowska (AK) Zajęcia korekcyjno-kompesacyjne  
Mirosława Ołdakowska (MO) Świetlica  
Bożena Pitt (BP) Zajęcia korekcyjno-kompesacyjne  
Bożena Pitt (BP) Edukacja wczesnoszkolna 1A
Bożena Pitt (BP) Edukacja plastyczna 1A
Bożena Pitt (BP) Edukacja muzyczna 1A
Bożena Pitt (BP) Wychowanie fizyczne 1A
Sylwia Wisławska (SW) Edukacja wczesnoszkolna 2A
Sylwia Wisławska (SW) Wychowanie fizyczne  
Sylwia Wisławska (SW) Edukacja muzyczna  
Sylwia Wisławska (SW) Edukacja plastyczna  
Sylwia Wisławska (SW) Edukacja informatyczna 2A
Sylwia Wisławska (SW) Godziny do dyspozycji dyrektora 2A
Sylwia Wisławska (SW) Integracja Sensoryczna  
Sylwia Wisławska (SW) Muzyka 4A, 5A, 6A, 7A
Monika Własiuk (MW) Język angielski PP, 0A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A
Monika Własiuk (MW) Technika 4A, 5A, 6A
Monika Własiuk (MW) Godzina z wychowawcą 5A
Krystyna Wójcik (KW) Informatyka, Zajęcia komputerowe 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A
Krystyna Wójcik (KW) Technika 6A
Aleksandra Głowacka (AG) Obowiązki nauczyciela dzieci przedszkolnych srPP
Agata Grzybowska (GR) Język rosyjski 7A, 8A
Agata Grzybowska (GR) Język polski 5A, 7A, 8A
Ewa Baumel (EB) Religia 0A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A
Anna Saiki (AS) Doradztwo zawodowe 7A, 8A
Anna Saiki (AS) Plastyka 4A, 5A, 6A, 7A
Monika Szymanowska (SM) Obowiązki nauczyciela dzieci przedszkolnych srPP
Monika Szymanowska (SM) Wychowanie fizyczne 4A, 5A, 7A
Monika Szymanowska (SM) Przyroda 4A
Monika Szymanowska (SM) Godzina z wychowawcą 4A
Monika Szymanowska (SM) Geografia 5A, 6A, 7A, 8A
Aleksandra Danielik Obowiązki nauczyciela dzieci przedszkolnych PP
Radosław Wiśniewski (RW) Fizyka 7A, 8A
Radosław Wiśniewski (RW) Chemia 7A, 8A
Anita Popielarz (PA) Obowiązki psychologa i pedagoga  
Agnieszka Piotrowska (AP) Język polski 4A, 6A
Magdalena Pawlak (MP) Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia 3A, 5A
Kamila Gnyś (KG) Matematyka 4A, 5A, 6A

 

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

tel./ fax +48 46 857 44 27
e-mail: splutkowka@mszczonow.pl

adres elektroniczny skrzynki podawczej ePUAP: /SPLutkowka/SkrytkaESP

   

 

[obiekt mapy] Lutkówka