Menu

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1,

96-323 Osuchów

tel./ fax 46 857 44 27

psp_lutkowka@poczta.onet.pl

 

Nawigacja

KADRA PEDAGOGICZNA

Kadra Pedagogiczna

Przydziały nauczycieli
   
Grzegorz Olczak  (GO)  
Przedmiot nauczany Oddział
Matematyka 7A, 8A
   
Agnieszka Chudebska (AC)  
Przedmiot nauczany Oddział
Wychowanie do życia w rodzinie 4A,5A,6A,7A,8A
Biologia 5a, 7A, 8A
Przyroda 4A, 6A
   
Zbigniew Chmielewski  (xZ)  
Przedmiot nauczany Oddział
Religia/etyka 1A, 2A
   
Jadwiga Goczyńska (JG)  
Przedmiot nauczany Oddział
Obowiązki wychowawcy w świetlicy św
Edukacja wczesnoszkolna 2A
Wychowanie fizyczne 2A
Edukacja muzyczna 2A
Edukacja plastyczna 2A
   
Małgorzata Gołuch (MG)  
Przedmiot nauczany Oddział
Edukacja dla bezpieczeństwa 8A
Wiedza o społeczeństwie 8A
Wychowanie fizyczne 6A, 7A+8A
Historia 4A, 5A, 6A, 7A i 8A
Godzina z wychowawcą 7A
   
Hanna Kuran (HK)  
Przedmiot nauczany Oddział
Obowiązki nauczyciela wspomagającego  
   
Agnieszka Kwiatkowska (AK)  
Przedmiot nauczany Oddział
Obowiązki logopedy  
Godzina z wychowawcą 8A
Obowiązki pedagoga  
Obowiązki bibliotekarza  
Zajęcia korekcyjno-kompesacyjne  
   
Mirosława Ołdakowska (MO)  
Przedmiot nauczany Oddział
Obowiązki nauczyciela dzieci w oddziale przedszkolnym 0A
   
Bożena Pitt (BP)  
Przedmiot nauczany Oddział
Zajęcia korekcyjno-kompesacyjne  
Edukacja wczesnoszkolna 3A
Edukacja plastyczna 3A
Edukacja muzyczna 3A
Wychowanie fizyczne 3A
   
Sylwia Wisławska (SW)  
Przedmiot nauczany Oddział
Edukacja wczesnoszkolna 1A
Wychowanie fizyczne 1A
Edukacja muzyczna 1A
Edukacja plastyczna 1A
Edukacja informatyczna 1A
Godziny do dyspozycji dyrektora 1A
Muzyka 4A+5A, 6A, 7A
   
Monika Własiuk (MW)  
Przedmiot nauczany Oddział
Język angielski 0A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A
Technika 4A, 5A, 6A
Godzina z wychowawcą 6A
   
Krystyna Wójcik  (KW)  
Przedmiot nauczany Oddział
Informatyka, Zajęcia komputerowe 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A
   
Aleksandra Głowacka (AG)  
Przedmiot nauczany Oddział
Obowiązki nauczyciela dzieci przedszkolnych srPP
   
Agata Grzybowska (GR)  
Przedmiot nauczany Oddział
Język rosyjski 7A, 8A
Język polski 8A
Godziny do dyspozycji dyrektora 8A
   
Ewa Baumel (EB)  
Przedmiot nauczany Oddział
Religia 0A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A
Godzina z wychowawcą 5A
   
Anna Saiki (AS)  
Przedmiot nauczany Oddział
Doradztwo zawodowe 7A, 8A
Plastyka 4A+5A, 6A ,7A
   
Monika Szymanowska (SM)  
Przedmiot nauczany Oddział
Obowiązki nauczyciela dzieci przedszkolnych srPP
Wychowanie fizyczne 4A+5A
   
Nauczyciel Geografia (NG)  
Przedmiot nauczany Oddział
Geografia 7A
Geografia 5A
Geografia 8A
   
Radosław Wiśniewski (RW)  
Przedmiot nauczany Oddział
Fizyka 7A, 8A
Chemia 7A, 8A
   
Anita Popielarz (PA)  
Przedmiot nauczany Oddział
Obowiązki psychologa  
   
Agnieszka Piotrowska (AP)  
Przedmiot nauczany Oddział
Język polski 4A, 5A, 6A, 7A
Godzina z wychowawcą
4A
   
Monika Kurowska (KU)  
Przedmiot nauczany Oddział
Zajęcia integracji sensorycznej  
   
Kamila Gnyś (KG)  
Przedmiot nauczany Oddział
Matematyka 4A, 5A, 6A

Odnośniki

Kontakt

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1,

96-323 Osuchów

tel./ fax 46 857 44 27

psp_lutkowka@poczta.onet.pl

[obiekt mapy] Lutkówka

Stopka