Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

tel./ fax +48 46 857 44 27
e-mail: splutkowka@mszczonow.pl

adres elektroniczny skrzynki podawczej ePUAP: /SPLutkowka/SkrytkaESP

   

 

KADRA PEDAGOGICZNA

Kadra Pedagogiczna

Przydziały nauczycieli
   
Grzegorz Olczak  (GO)  
Przedmiot nauczany Oddział
Matematyka 7A, 8A
   
Marta Salamon (SA)  
Przedmiot nauczany Oddział
Wychowanie do życia w rodzinie 4A,5A,6A,7A,8A
Biologia 5A, 6A, 7A, 8A
Współorganizacja procesu kształcenia
0A, 6A, 8A
   
Magdalena Wojtczak  
Wsółorganizacja procesu kształcenia 1A, A, 8A
   
   
Jadwiga Goczyńska (JG)  
Przedmiot nauczany Oddział
Obowiązki wychowawcy w świetlicy św
Edukacja wczesnoszkolna 2A
Wychowanie fizyczne 2A
Edukacja muzyczna 2A
Edukacja plastyczna 2A
   
   
Małgorzata Gołuch (MG)  
Przedmiot nauczany Oddział
Edukacja dla bezpieczeństwa 8A
Wiedza o społeczeństwie 8A
Wychowanie fizyczne 6A,8A
Historia 4A, 5A, 6A, 7A i 8A
Godzina z wychowawcą 6A
   
Aleksandra Głowacka
 
Przedmiot nauczany Oddział
Obowiązki nauczyciela dzieci przedszkolnych
PP
   
Agnieszka Kwiatkowska (AK)  
Przedmiot nauczany Oddział
Obowiązki logopedy  
Godzina z wychowawcą 7A
Obowiązki pedag  
Obowiązki bibliotekarza  
Zajęcia korekcyjno-kompesacyjne  
   
Mirosława Ołdakowska (MO)  
Przedmiot nauczany Oddział
Świetlica  
   
Bożena Pitt (BP)  
Przedmiot nauczany Oddział
Zajęcia korekcyjno-kompesacyjne  
Edukacja wczesnoszkolna 1A
Edukacja plastyczna 1A
Edukacja muzyczna 1A
Wychowanie fizyczne 1A
   
Sylwia Wisławska (SW)  
Przedmiot nauczany Oddział
Edukacja wczesnoszkolna 2A
Wychowanie fizyczne  
Edukacja muzyczna  
Edukacja plastyczna  
Edukacja informatyczna 2A
Godziny do dyspozycji dyrektora 2A
Integracja Sensoryczna
 
Muzyka 4A, 5A, 6A, 7A
   
Monika Własiuk (MW)  
Przedmiot nauczany Oddział
Język angielski PP, 0A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A
Technika 4A, 5A, 6A
Godzina z wychowawcą 5A
   
Krystyna Wójcik  (KW)  
Przedmiot nauczany Oddział
Informatyka, Zajęcia komputerowe 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A
Technika
6A
   
Aleksandra Głowacka (AG)  
Przedmiot nauczany Oddział
Obowiązki nauczyciela dzieci przedszkolnych srPP
   
Agata Grzybowska (GR)  
Przedmiot nauczany Oddział
Język rosyjski 7A, 8A
Język polski 5A, 7A, 8A
   
Ewa Baumel (EB)  
Przedmiot nauczany Oddział
Religia 0A, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A
   
   
Anna Saiki (AS)  
Przedmiot nauczany Oddział
Doradztwo zawodowe 7A, 8A
Plastyka 4A,5A, 6A ,7A
   
Monika Szymanowska (SM)  
Przedmiot nauczany Oddział
Obowiązki nauczyciela dzieci przedszkolnych srPP
Wychowanie fizyczne 4A, 5A, 7A
Przyroda
4A
Godzina z wychowawcą
4A
Geografia
5A,6A,7A,8A
   
Aleksandra Danielik
 
Przedmiot nauczany Oddział
Obowiązki nauczyciela dzieci przedszkolnych PP
   
   
   
Radosław Wiśniewski (RW)  
Przedmiot nauczany Oddział
Fizyka 7A, 8A
Chemia 7A, 8A
   
Anita Popielarz (PA)  
Przedmiot nauczany Oddział
Obowiązki psychologa i pedagoga
 
   
Agnieszka Piotrowska (AP)  
Przedmiot nauczany Oddział
Język polski 4A, 6A
   
Magdalena Pawlak (MP)  
Przedmiot nauczany Oddział
Nauczyciel współorganizujący proces kszytałcenia 3A, 5A,
   
Kamila Gnyś (KG)  
Przedmiot nauczany Oddział
Matematyka 4A, 5A, 6A

Odnośniki

Kontakt

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

tel./ fax +48 46 857 44 27
e-mail: splutkowka@mszczonow.pl

adres elektroniczny skrzynki podawczej ePUAP: /SPLutkowka/SkrytkaESP

   

 

[obiekt mapy] Lutkówka