Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

tel./ fax +48 46 857 44 27
e-mail: splutkowka@mszczonow.pl

adres elektroniczny skrzynki podawczej ePUAP: /SPLutkowka/SkrytkaESP

   

 

INFORMACJA O SZKOLE

Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce jest szkołą publiczną. W jej skład wchodzą:

  • Punkt Przedszkolny Muminkowo dla dzieci 3-5 letnich;
  • Oddział przedszkolny (tzw. zerówka) dla dzieci 6 letnich;
  • Oddziały I-VIII dla uczniów starszych.

Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Szkolnej 1 w Lutkówce. Budynek składa się z dwóch części:

  • głównej, w której mieści się 8 izb lekcyjnych (w tym pracownia komputerowa), biblioteka z centrum multimedialnym, świetlica, gabinety logopedy i terapeuty, pomieszczenia administracyjne i szatnie;
  • salą gimnastyczną (12m x 24m) wraz z zapleczem.

Budynek szkoły obsługiwany jest przez kotłownię olejową.

Niekwestionowanym atutem naszej szkoły jest kompleks rekreacyjno-sportowy, który znajduje się na teren szkoły. W skład kompleksu wchodzą:

  • boisko wielofunkcyjne do hokeja na trawie, piłki ręcznej i nożnej, siatkowej i koszykówki,
  • bieżnia 60m wraz z zeskokiem do skoku w dal,
  • plac zabaw ze sztuczną nawierzchnią,
  • miejsce spotkań.

W skład obwodu szkoły wchodzą miejscowości: Badowo-Mściska, Bronisławka, Bronisławów, Chudolipie, Dwórzno, Lutkówka, Lutkówka Druga, Lutkówka-Kolonia, Marianka, Nosy- Poniatki, Pieńki-Strzyże, Tłumy, Władysławów, Wygnanka (część), Zbiroża, Zimna Woda.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Mszczonów.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie

W Szkole im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce pracuje 23 nauczycieli wykwalifikowanych i dobrym przygotowaniu do wykonywania zawodu.

Ośmioro z nich posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, ośmioro - to nauczyciele minowani. Dodatkowo zatrudnionych jest 6 pracowników obsługi (pomoc nauczyciela w puncie przedszkolnym, sekretarka, 3 sprzątaczki oraz pracownik prac ciężkich)

Szkoła posiada 8 oddziałów szkoły podstawowej, oddział przedszkolny oraz punkt przedszkolny. Nauka we wszystkich oddziałach szkoły podstawowej odbywa się na jedną zmianę od godziny 8.00 do 15.10.

Zajęcia pozalekcyjne, które kierujemy do uczniów są odpowiedzią na ich zainteresowania i potrzeby. Dają uczniom możliwość rozwijania umiejętności sportowych, wrażliwości artystycznej i kreatywnego spędzania wolnego czasu. Na zajęciach koła teatralnego spotykają się uczniowie ze szkolnego teatru "Kleksik".

Po zajęciach szkolnych uczniowie mogą brać udział w zajęciach hokej na trawie, tenisa stołowego, ćwiczyć biegi długodystansowe lub karate. Zajęcia te prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

tel./ fax +48 46 857 44 27
e-mail: splutkowka@mszczonow.pl

adres elektroniczny skrzynki podawczej ePUAP: /SPLutkowka/SkrytkaESP

   

 

[obiekt mapy] Lutkówka