Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

tel./ fax +48 46 857 44 27
e-mail: splutkowka@mszczonow.pl

adres elektroniczny skrzynki podawczej ePUAP: /SPLutkowka/SkrytkaESP

   

 

INFORMACJA O SZKOLE

Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce jest szkołą publiczną. W jej skład wchodzą:

- Punkt Przedszkolny Muminkowo dla dzieci 3-5 letnich;

- Oddział przedszkolny (tzw. zerówka) dla dzieci 6 letnich;

- Oddziały I-VIII dla uczniów starszych.

 

Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Szkolnej 1 w Lutkówce. Budynek składa się z dwóch części:

- głównej, w której mieści się 8 izb lekcyjnych (w tym pracownia komputerowa), biblioteka z centrum multimedialnym, świetlica, gabinety logopedy i terapeuty, pomieszczenia administracyjne i szatnie.

- salą gimnastyczną (12m x 24m) wraz z zapleczem.

Budynek szkoły obsługiwany jest przez kotłownię olejową.

Niekwestionowanym atutem naszej szkoły jest kompleks rekreacyjno-sportowy, który znajduje się na teren szkoły. W skład kompleksu wchodzą:

- boisko wielofunkcyjne do hokeja na trawie, piłki ręcznej i nożnej, siatkowej i koszykówki,

- bieżnia 60m wraz z zeskokiem do skoku w dal,

- plac zabaw ze sztuczną nawierzchnią,

- miejsce spotkań.

     

 

W skład obwodu szkoły wchodzą miejscowości: Badowo-Mściska, Bronisławka, Bronisławów, Chudolipie, Dwórzno, Lutkówka, Lutkówka Druga, Lutkówka-Kolonia, Marianka, Nosy- Poniatki, Pieńki-Strzyże, Tłumy, Władysławów, Wygnanka (część), Zbiroża, Zimna Woda.

 

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Mszczonów.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie

W Szkole im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce pracuje 23 nauczycieli o wykwalifikowanych i dobrym przygotowaniu do wykonywania zawodu.

Ośmioro z nich posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, ośmioro - to nauczyciele minowani. Dodatkowo zatrudnionych jest 6 pracowników obsługi (pomoc nauczyciela w puncie przedszkolnym, sekretarka, 3 sprzątaczki oraz pracownik prac ciężkich)

W roku szkolnym 2018/2019 w 8 oddziałach szkoły podstawowej uczy się 101 uczniów, w oddziale przedszkolnym – 18, a w punkcie - 24. Nauka we wszystkich oddziałach szkoły podstawowej odbywa się na jedną zmianę od godziny 8.00 do 15.10.

Zajęcia pozalekcyjne, które kierujemy do uczniów są odpowiedzią na ich zainteresowania i potrzeby. Dają uczniom możliwość rozwijania umiejętności sportowych, wrażliwości artystycznej i kreatywnego spędzania wolnego czasu. Na zajęciach koła teatralnego spotykają się uczniowie ze szkolnego teatru "Kleksik".

Po zajęciach szkolnych uczniowie mogą brać udział w zajęciach hokej na trawie, tenisa stołowego, ćwiczyć biegi długodystansowe lub karate. Zajęcia te prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów.

Odnośniki

Kontakt

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

tel./ fax +48 46 857 44 27
e-mail: splutkowka@mszczonow.pl

adres elektroniczny skrzynki podawczej ePUAP: /SPLutkowka/SkrytkaESP

   

 

[obiekt mapy] Lutkówka