Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

tel./ fax +48 46 857 44 27
e-mail: splutkowka@mszczonow.pl

adres elektroniczny skrzynki podawczej ePUAP: /SPLutkowka/SkrytkaESP

   

 

ZDALNA SZKOŁA

Gmina Mszczonów i Centrum Projektów Polska Cyfrowa realizują

Projekt Grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich„ zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,  Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

W ramach projektu zakupiono 10 laptopów i 52 tablety dla nauczycieli i uczniów przeznaczone do  zdalnego nauczania.

Sprzęt otrzymały:

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

Szkoła Podstawowa w Piekarach

Szkoła Podstawowa we Wręczy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie

 Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce

 

Dofinansowanie projektu z UE: 70 000,00 zł

  • Logo

Gmina Mszczonów i Centrum Projektów Polska Cyfrowa realizują

Projekt Grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „zdalna Szkoła+  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”,  Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

 

W ramach projektu zakupiono 34 laptopy dla nauczycieli i uczniów przeznaczone do  zdalnego nauczania.

Sprzęt otrzymały:

Szkoła Podstawowa w Bobrowcach

Szkoła Podstawowa w Piekarach

Szkoła Podstawowa we Wręczy

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie

Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie

 Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce

 

Dofinansowanie projektu z UE:   74 999,92 zł                                                                                 Całkowita wartość projektu: 80 739,66 zł

  • Logo

Odnośniki

Kontakt

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

tel./ fax +48 46 857 44 27
e-mail: splutkowka@mszczonow.pl

adres elektroniczny skrzynki podawczej ePUAP: /SPLutkowka/SkrytkaESP

   

 

[obiekt mapy] Lutkówka