Menu

Rotujące aktualności w nagłówku strony

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

tel./ fax +48 46 857 44 27
e-mail: splutkowka@mszczonow.pl

adres elektroniczny skrzynki podawczej ePUAP: /SPLutkowka/SkrytkaESP

   

 

ZDALNA SZKOŁA

Projekt "Zdalna Szkoła"

Gmina Mszczonów i Centrum Projektów Polska Cyfrowa realizują Projekt Grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich„ zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

W ramach projektu zakupiono 10 laptopów i 52 tablety dla nauczycieli i uczniów przeznaczone do zdalnego nauczania.

Sprzęt otrzymały:

 • Szkoła Podstawowa w Bobrowcach
 • Szkoła Podstawowa w Piekarach
 • Szkoła Podstawowa we Wręczy
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie
 • Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie
 •  Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce

Dofinansowanie projektu z UE: 70 000,00 zł

 • Logo

Gmina Mszczonów i Centrum Projektów Polska Cyfrowa realizują Projekt Grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

W ramach projektu zakupiono 34 laptopy dla nauczycieli i uczniów przeznaczone do zdalnego nauczania.

Sprzęt otrzymały:

 • Szkoła Podstawowa w Bobrowcach
 • Szkoła Podstawowa w Piekarach
 • Szkoła Podstawowa we Wręczy
 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Kan. Mariana Lipskiego w Osuchowie
 • Szkoła Podstawowa im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie
 •  Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce

Dofinansowanie projektu z UE: 74 999,92 zł

Całkowita wartość projektu: 80 739,66 zł

 • Logo

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce


ul. Szkolna 1, 96-323 Osuchów

tel./ fax +48 46 857 44 27
e-mail: splutkowka@mszczonow.pl

adres elektroniczny skrzynki podawczej ePUAP: /SPLutkowka/SkrytkaESP

   

 

[obiekt mapy] Lutkówka